Bony na doradztwo dla przedsiębiorców

Od 31 marca br. mikro-, mali- i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o przyznanie bonów na doradztwo.

Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB  m.in.:

  • usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
  • usług związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
  • usług związanych z transferem technologii;
  • usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
  • usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Skip to content