Brak ofert kupna

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt do niego nie przystąpił.

Przetarg dotyczył działki w Wiskitkach o powierzchni 1,7213 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona. Możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji. Przez działkę przebiega urządzenie infrastruktury technicznej – sieć kanalizacyjna. Działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 04.07.2008 r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Szczegóły w informacji o wyniku przetargu.

Skip to content