Budowa nowego kościoła w Guzowie

W dniu 14 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowego kościoła w Guzowie oraz przekazania działki gminnej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny teren zielony.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kapituły Budowy Kościoła w Guzowie: hr. Michał Sobański, autor projektu arch. Lech Szymborski (z Pracowni Architektonicznej „Szymborski i Szymborski”, która zaprojektowała m.in. Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie, Senator prof. Jan Żaryn (polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, redaktor naczelny „Sieci Historii”) oraz Łukasz Choiński – wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki, Beata Stępniewska  – Zastępca Wójta Gminy Wiskitki, sołtysi oraz radni Rady Gminy Wiskitki.  

Celem spotkania zorganizowanego z inicjatywy członków Kapituły było poznanie stanowiska Rady Gminy  Wiskitki w sprawie przekazania działki gminnej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny teren zielony, który ma być wykonany przy kościele.  

W wyniku dyskusji podjęto decyzję o zorganizowaniu w dniu 18 września 2018 r. spotkania z Mieszkańcami Parafii w Guzowie.

Skip to content