Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego

Informujemy, że Gmina Wiskitki w partnerstwie z powiatem żyrardowskim, Miastem Żyrardów oraz gminami powiatu żyrardowskiego przystąpiła do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu) pn.: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Na terenie Gminy Wiskitki Punkty alarmowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

  1. Pracownia Urbanistyczna Urzędu Gminy w Wiskitkach, Plac Wolności 35;
  2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie, ul. Rodu Łubieńskich 2;
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionce, ul. Aleja Partyzantów 22A;
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach.

W ramach projektu na dachach w/w obiektów zostaną zainstalowane elektroniczne syreny szczelinowe o mocy  600 W, które będą służyły do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku. Syreny posiadają funkcję wydawania komunikatów głosowych. Budowany system będzie stanowił podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu gminy, powiatu oraz województwa.

Skip to content