Centralny Port Komunikacyjny informuje

W dniu 31 lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Link do Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001305/O/D20211305.pdf

Rozporządzenie określa teren przygotowania inwestycji, czyli maksymalny przewidywany obszar, wewnątrz którego zostanie zlokalizowane nowe lotnisko przesiadkowe wraz z węzłem kolejowym, w którym zbiegną się linie kolejowe dużych prędkości. Teren zajmuje powierzchnię 74 km kw., w tym 30 km kw. obszaru przyszłego Lotniska Solidarność. Znajduje się on na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). Obszar ograniczony jest od południa autostradą A2, od zachodu – drogą krajową nr 50, od północy – wsią Szymanów i ul. Królewską w Kaskach, a od wschodu – wsią Basin i częściowo rzeką Pisią Tuczną.

Publikujemy informację Zarządu CPK oraz mapę obszaru przygotowywanej inwestycji.

Urząd Miasta i Gminy Wiskitki nie posiada szczegółowych informacji w ww. sprawie w związku z tym prosimy o kontakt ze Spółką CPK:

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

tel: 882 350 395,

mail: sekretariat@cpk.pl

Skip to content