Chętnych nie było

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, który odbył się w dniu 19.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt do niego nie przystąpił.

Informacja o wyniku IV przetarg 21_2

Skip to content