Deklaracje o źródłach ciepła do końca czerwca

Od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji – do 30 czerwca 2022 r.

Dotyczy to tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r. to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewidencji, można zostać ukaranym grzywną. Za brak deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może wynieść ona nawet do 5 tys. zł.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Obywatele mogą składać deklarację w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB) lub papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Skip to content