Do 25 listopada szansa na 600 zł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do udziału w Konkursie Testowym z zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie rolnym “Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Organizowany po raz trzeci konkurs w formie on –line, przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Jak wziąć udział:

Zaloguj się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ a następnie rozwiąż test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczący zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 roku o godz. 24:00

Sto osób, które udzielą największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie  otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 600 zł brutto.

Skip to content