Dofinansowania przyznane

Osiem ofert wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki w 2022 roku. O dofinansowanie ubiegało się sześć organizacji.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, Gmina Wiskitki na realizację programu przeznaczyła 150 000 zł w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania kultury i sztuki. Po ocenie ofert komisja zdecydowała się przyznać dofinansowania według załączonego protokołu.

protokół z posiedzenia komisji 18.01.2022

Skip to content