Dożywianie dla uczniów z terenu gminy Wiskitki

Informujemy, że od 2 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 dożywianie dla około 40 uczniów szkół w Guzowie i Franciszkowie prowadzić będzie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Skierniewicach, ul. Kościuszki 2a, 96-100 Skierniewice.

Skip to content