Duże wsparcie jednostek OSP

Dokładnie 125 058 zł dofinansowania trafiło do sześciu jednostek OSP z terenu Gminy Wiskitki. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacje strażacy odebrali z rąk Macieja Małeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Marka Reszki prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Strażacy ochotnicy z terenu Gminy Wiskitki mogą mówić o dużym szczęściu. Do sześciu jednostek OSP trafiła ponad połowa z blisko 250 000 zł dofinansowania, które WFOŚiGW przekazał jednostkom OSP powiatu żyrardowskiego.

– W przypadku naszej jednostki pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację systemu selektywnego powiadamiania oraz zakup rękawic – mówi Grzegorz Milewski, prezes OSP Wiskitki.

Największe dofinansowanie otrzymała jednostka w Jesionce, gdzie powędrowało łącznie 35 000 zł. Kwota 15 000 zł w tym przypadku trafi do młodzieżowej drużyny pożarniczej.

– Drużyn młodzieżowa otrzyma, między innymi pasy z toporkami, ubrania koszarowe oraz tarcze nalewowe – wylicza Jacek Ciemieliński, prezes OSP Jesionka. – Strażakom biorącym udział w akcjach przybędą dwa aparaty oddechowe, czujniki bezruchu, hełmy i prądownica – dodaje.

Jak podkreślał podczas wręczenia dotacji Maciej Małecki, wsparcie pozwali na doposażenie jednostek w sprzęt do ratowania życia i zdrowia. Równie ważny jest strażacki narybek stąd dotacje, które mają zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi jednostek OSP.

Marek Meszka przypomniał, że tylko w tym roku, na pomoc finansową dla jednostek OSP WFOŚiGW przeznaczył blisko 20 mln zł.

– Cieszę się, że sześć jednostek OSP w Gminie Wiskitki będzie miało możliwość doposażenia się w sprzęt zarówno do ratowania zdrowia i życia, jak i inwestycji w drużyny młodzieżowe – podsumowuje Rafał Mitura Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

Fot. ŻŻ, OSP Wiskitki

UMiG Wiskitki

Dotacje otrzymały

OSP Działki – 20 000 zł

OSP Jesionka – 35 000 zł

OSP Nowe Kozłowice – 12 692 zł

OSP Wiskitki – 20 000 zł

OSP Aleksandrów – 17 366 zł

OSP Miedniewice – 20 000 zł

Skip to content