Działka w Guzowie Cukrowni znalazła dzierżawcę

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, który odbył się w dniu 10.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Dzierżawcą nieruchomości został Grzegorz Dawidek. Działka liczy 4,7893 ha. Jest przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki w części pod tereny rolnicze, w części pod tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , w części pod tereny komunikacji – tereny dróg publicznych kategorii gminnej klasy dojazdowej oraz w części pod tereny wód powierzchniowych. Szczegóły w załączniku.

 

Skip to content