Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, dyrektorom
i pracownikom oświaty składamy serdeczne podziękowania za trud poniesiony w wychowanie młodych pokoleń. Proszę przyjąć wyrazy uznania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, za wskazywanie im właściwej drogi życia. Niech nigdy nie zabraknie Wam satysfakcji z pracy oraz cierpliwości i troski o dobro wspólne jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży.
Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Lemański
Skip to content