Dzierżawa gruntu pod drogę

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, będącej   własnością Gminy Wiskitki. Nieruchomość o powierzchni 0,002 ha przeznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki pod drogi.

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie nr 33

Załącznik do zarządzenia

Skip to content