EDWARD w Wiskitkach

Padający deszcz nie był przeszkodą dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiskitkach ani dla Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, którzy w miniony czwartek przy DK-50  zwracali kierowcom uwagę na błędy jakie najczęściej popełniają i które bardzo często są tragiczne w skutkach.

21 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona była druga edycja akcji pod nazwą EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych).

EDWARD to 24-godzinne działania prowadzone przez policje ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL (Europejska Organizację Policji Ruchu Drogowego)oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Położenie Wiskitek przy węźle autostradowym jest niewątpliwie bardzo korzystne z uwagi na rozwój gospodarczy Gminy, jednakże wymaga zarówno od władz samorządowych jak i mieszkańców, wzmożenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych.

Dlatego, jak co roku Gmina wraz z uczniami  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Komendą Powiatową Policji aktywnie włącza się w działania mające na celu zwiększenie świadomości kierowców w zakresie odpowiedzialności jaką jest prowadzenie samochodu.

Policyjne statystyki jednoznacznie wskazują, że główne przyczyny wypadków drogowych pozostają od lat niezmienne, to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.

Policja apeluje aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego uważali na drogach. Należy pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, nie przeceniać własnych umiejętności a za kierownicę nie wsiadać po spożyciu alkoholu.  Będąc pieszym uczestnikiem ruchu należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozglądać się na drodze i być widocznym dla zmotoryzowanych, szczególnie w okresie jesiennym, kiedy zmrok zapada bardzo wcześnie.

Polska policja od 11 lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział polskich policjantów ruchu drogowego zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego z policjantami z innych krajów.

Na policyjnych stronach  można znaleźć informacje o sukcesach akcji EDWARD w dniu 21 września 2016 r. Na drogach 30 państw, biorących udział w działaniach, zginęły w tym dniu 43 osoby, czyli o 39% mniej niż w analogicznym dniu roku 2015. W 19 państwach w tym dniu nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w siedmiu odnotowano spadek ofiar śmiertelnych, w porównaniu z 2015 rokiem.

Akcje takie jak powyższa mają na celu przypomnienie, że poziom bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu, dlatego każdego dnia należy przestrzegać  obowiązujących przepisów i kierować się rozsądkiem.

Dziękujemy strażakom z OSP w Wiskitkach za aktywne włączenie się do akcji i zapewnienie bezpieczeństwa podczas happeningu. 

IMG_8979IMG_8977IMG_8976IMG_8980 IMG_8981 IMG_8982 IMG_8983 IMG_8984 IMG_8985 IMG_8986

 

Skip to content