Fundusz Sprawiedliwości dla OSP z terenu Gminy Wiskitki

anowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Łukasz Choiński – wyznaczony do pełnienia funkcji Wójta Gminy Wiskitki wraz z panią Danutą Taras – Skarbnikiem Gminy, podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 
Na mocy ww. umowy Gmina Wiskitki otrzymała dotację w wysokości prawie 85 000,00 zł., która zostanie wydatkowana na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z terenu naszej Gminy.
 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby jednostek są ogromne, jednakże wspólnymi siłami, konsekwentnie będziemy uzupełniać braki w wyposażeniu.

 

 
Skip to content