Gmina Wiskitki poszukuje na umowę/zlecenie elektryka

Gmina Wiskitki poszukuje na umowę/zlecenie elektryka.

Do głównych obowiązków będzie należało, między innymi:

  • obsługa i konserwacja instalacji elektroenergetycznych w obiekcie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki oraz obsługę i konserwację agregatów prądotwórczych i stacji transformatorowej 15/04 kV
  • oględziny odłączników, izolatorów, odgromników po stronie SN trafostacji 15/0,4 kV
  • oględziny po stronie NN rozdzielni RNN, rozłączników, bezpieczników
  • obsługa i oględziny agregatu prądotwórczego, stanu paliwa, oleju, płynu chłodzącego, połączeń elektrycznych, szczelności układu smarowania, stanu akumulatora oraz jego ładowania, kontrola grzania oleju bloku silnika
  • kontrola wyłączenia energii elektrycznej – kontakt z Zakładem Energetycznym w związku z planowanymi lub awaryjnymi włączeniami sieci

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (w godzinach pracy urzędu) lub drogą mailową na adres sekretariat@wiskitki.pl

Skip to content