Gmina Wiskitki z dofinansowaniem w ramach projektu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Edycja 2022”!

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach  informują, że Gmina Wiskitki dostała dofinansowanie w ramach projektu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Edycja 2022”. Dzięki temu będzie możliwe dofinansowywanie posiłków dla dzieci w szkole, a także wypłacanie zasiłków celowych na dofinansowanie  zakupu posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Całkowita wartość realizacji projektu to 57 767,90 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 44 219,00 zł.
 
Skip to content