Gmina Wiskitki zwiększa dwukrotnie wsparcie rozbudowy drogi powiatowej przez Działki

Do 1 500 000 złotych Gmina Wiskitki zwiększa wsparcie rozbudowy drogi powiatowej przez Działki. To dwukrotny wzrost wcześniej deklarowanej pomocy. Rafał Mitura Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki jako pierwszy proponuje rozwiązanie mogące uratować przyznaną powiatowi żyrardowskiemu dotację w wysokości 14 155 000 zł.

Wczorajsza (10.10) sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego przejdzie do historii, między innymi za sprawą mieszkańców Gminy Wiskitki, którzy licznie wzięli w niej udział. Powodem mobilizacji jest groźba zwrotu ponad czternastomilionowej dotacji na remont drogi powiatowej przez Działki, którą otrzymał powiat żyrardowski. Oferty na remont 1 200 metrów drogi, złożone w przetargu, sięgały powyżej 20 milionów złotych. Władze powiatu żyrardowskiego poinformowały, że nie są w stanie dołożyć brakującej kwoty.

– Jeśli nie zrobimy tej drogi teraz, nie zostanie zrobiona przez kolejne kilka lat – mówił podczas wystąpienia Rafał Mitura Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

Podkreślił, że od kilku lat współpraca pomiędzy Gminą Wiskitki a powiatem żyrardowskim układa się dobrze. Gmina partycypowała i partycypuje w wielu inwestycjach powiatowych, a łączna suma wsparcia sięga już kilku milionów  złotych. Również i teraz Gmina Wiskitki bierze na siebie część kosztów. Zgodnie z deklaracją Burmistrza wsparcie Gminy Wiskitki zwiększa się dwukrotnie do kwoty 1 500 000 zł.

Zwiększenie pomocy to efekt deklaracji Krzysztofa Dziwisza Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który podczas sesji poinformował, że Zarząd Powiatu dąży do wykonania rozbudowy drogi w Działkach. Z informacji wynika też, że powiat żyrardowski jest w dobrej kondycji finansowej, a pozyskane dotacje rządowe umożliwiają podpisanie umowy. 

– Liczę, że starosta dotrzyma słowa, zrealizuje składane deklaracje i sfinansuje remont tej drogi, która jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców Gminy Wiskitki, ale też Żyrardowa. Obecność mieszkańców podczas sesji, za którą bardzo dziękuję, pokazuje jak ważna jest to inwestycja – stwierdza Burmistrz.

Patrząc na zaangażowanie mieszkańców w sprawę remontu należy przypuszczać, że nie odpuszczą. W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji przez władze powiatu żyrardowskiego, mieszkańcy w czytelny sposób będą wyrażać swoje niezadowolenie.

UMiG Wiskitki

Skip to content