Gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

W minioną sobotę po długiej przerwie odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. 

Organizatorem Olimpiady była Gmina Wiskitki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Bielice oraz Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Żyrardowie.

W Olimpiadzie udział wzięły wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy, tj.
KGW „Drzewiczanki”, KGW Franciszków, KGW Nowe Kozłowice, KGW Stare Kozłowice, KGW Wiskitki

 Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego w nowych warunkach rynkowych, zaprezentowanie różnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, identyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych, popularyzacja wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia oraz integracja i wymiana doświadczeń.

Pytania obejmowały następujące bloki tematyczne: produkt tradycyjny i regionalny, turystykę wiejską w tym agroturystykę, zasady racjonalnego żywienia, podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej.

Podczas Olimpiady PT KRUS w Żyrardowie przeprowadził również konkurs wiedzy o BHP w gospodarstwie rolnym pt. „Pracuj bezpiecznie”.

Członkowie jury tj.  Beata Stępniewska – Zastępca Wójta Gminy Wiskitki, Wiesława Zdunek – Sekretarz Gminy Wiskitki, Krzysztof Szumski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Bielice, Małgorzata Cywkowska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żyrardowie oraz Agnieszka Sulikowska – Kuran – pracownik Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie byli pod ogromnym wrażeniem poziomu wiedzy wszystkich pań oraz sprawności, z jaką rozwiązywały testy. 

Niekwestionowanym liderem Olimpiady zostało KGW „Drzewiczanki”, które uzyskało najwyższe noty w  obydwu konkursach.

Wyniki Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii:

  1. KGW „Drzewiczanki”
  2. KGW Nowe Kozłowice
  3. KGW Stare Kozłowice

Wyróżnienia:

KGW Franciszków

KGW Wiskitki

Wyniki konkursu wiedzy o BHP w gospodarstwie rolnym pt. „Pracuj bezpiecznie”.

  1. KGW „Drzewiczanki”
  2. KGW Stare Kozłowice
  3. KGW Nowe Kozłowice

Nagrodzone drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Organizatorów, natomiast wspólną nagrodą dla wszystkich uczestników by przejazd kolejką turystyczną oraz ognisko i wspólne śpiewanie, w czasie którego paniom towarzyszył Michał Paczkowski akompaniując na akordeonie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom, które wzięły udział w Olimpiadzie za to, że tak chętnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, ze Olimpiada na stałe wpisze się w kalendarz gminnych wydarzeń.

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”207″ gal_title=”Gminna Olimpiada Wiedzy KGW 2018″]

 

 

 

Skip to content