Gminna OSP z nowym zarządem

Raz na pięć lat zbierają się delegaci z gminnych jednostek OSP aby podsumować pracę zarządu gminnego oraz wybrać nowe władzę na kolejna kadencję. Wczoraj w Wiskitkach odbył się zjazd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

We wtorek 11 października sala konferencyjna w urzędzie gminy Wiskitki wypełniła się szczelnie druhami strażakami z OSP ubranymi w stroje galowe. Tego dnia odbył się zjazd oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to doniosłe wydarzenie dla druhów strażaków, zjazd odbywa się bowiem co 5 lat i jest podsumowaniem pracy dotychczasowego zarządu oraz wyboru nowych władz na kolejną kadencję. W zjeździe brali udział delegaci z wszystkich 9 jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP Roman Murgrabia oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Andrzej Lemański.

Porządek obrad podzielony był na dwie części. W pierwszej Prezes Zarządu Gminnego OSP Fracniszek Grzegorz Miastowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej. Dodajmy było o czym mówić i co podsumowywać bo zakres zrealizowanych zadań w minionych pięciu latach jest imponujący. W tym czasie udało się zrealizować inwestycje i zakupu na kwotę blisko 3,8 mln zł. i były to m.in.: remonty strażnic w Nowych Kozłowicach, Jesionce i Działkach; zakupy wozów dla jednostek z Miedniewic i Wiskitek; doposażenie w niezbędny sprzęt jak motopompy, hełmy, pilarki, agregaty prądotwórcze, ubrania bojowe i wyjściowe itd. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki doskonałej współpracy z władzami gminy.

Gminna OSP to nie tylko inwestycje w sprzęt i mienie to przede wszystkim ludzie czyli 312 druhów strażaków, którzy są dobrze wyposażeni i wyszkoleni. Służą ofiarnie mieszkańcom naszej gminy w sytuacjach kryzysowych, ale także podczas uroczystości patriotycznych, gminnych czy lokalnych jak festyny i pikniki.

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Select Album”]

Po przyjęciu sprawozdania delegaci przystąpili do wyboru nowego zarządu. W skład którego mogą wejść nie tylko członkowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu gminy ale również przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem. Skład gminnego zarządu OSP na kolejną pięcioletnią kadencję przedstawia się następująco:
1. Franciszek Grzegorz Miastowski – Prezes
2. Stanisław Knopik – Wiceprezes
3. Jacek Wawrzyniak – Wiceprezes
4. Jacek Ciemieliński – Sekretarz
5. Grzegorz Zawadzki – Skarbnik
6. Stanisław Kajrukszto – członek prezydium
7. Andrzej Iwański – Komendant Gminny
Tadeusz Rogoziński, Sylwester Mechecki, Grzegorz Daszek, Sebastian Kujawa, Edward Nowakowski, Mateusz Stepień, Piotr Kamiński, Leonciusz Tondera, Stanisław Tondera, Piotr Migda, Arkadiusz Stolarski, Leszek Kopczewski.

Wybrano również członków komisji rewizyjnej, która w nadchodzącej kadencji składać będzie się z trzech osób: przewodniczącej Danuty Skibińskiej, zastępcy Edwarda Topolskiego oraz sekretarza Henryka Płazy.

Nowo wybranym władzom gminnym OSP życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz rozwoju OSP ale także całej społeczności lokalnej gminy Wiskitki.

Skip to content