Godzina W w Gminie Wiskitki

W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00, w związku z 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, zostanie uruchomiony system powiadamiania i alarmowania poprzez włączenie syren alarmowych na terenie Gminy Wiskitki.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.
Trening, o którym mowa w § 1 Zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Skip to content