Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Wiskitki wydał zarządzenie, w którym określa terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki, w roku szkolnym 2020/2021.

Więcej informacji w zarządzeniu. Zachęcamy do zapoznania się.

Informujemy ponadto, że z mocy jest Uchwała Nr 3/XXVII/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki. Uchwała dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Skip to content