Harmonogram rekrutacji do przedszkoli szkół

Jest już harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki na rok szkolny 2021/2022.

W pierwszym terminie (od 1 do 19.03)  rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny pod linkiem https://bit.ly/3ovySIi

Skip to content