I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Guzowie

Wójt Gminy Wiskitki  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki zlokalizowanych w miejscowości Guzów.

Informacje nt. przetargu znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

I przetarg dzierżawa dz. 15_112 Guzów Cukrownia, dz. 21_2 Guzów-1 I przetarg dzierżawa dz. 15_112 Guzów Cukrownia, dz. 21_2 Guzów-2

Skip to content