Informacja dla beneficjentów świadczeń społecznych

INFORMACJA

W związku ze wzrastającą liczbą świadczeń nienależnie pobranych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i świadczenia wychowawcze obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia organu właściwego wypłacającego świadczenia w przypadku:

– wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,

– uzyskania dochodu,

oraz  innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń.                       

Skip to content