Informacja dla osób goszczących obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym, którzy nie posiadali numeru PESEL

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że osoby i podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi (40 zł).

Ustawodawca przewidział „okienko” na złożenie wniosku o wypłatę przedmiotowego świadczenia obejmujących obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL. Wnioski te mogą obejmować wyłącznie okres pobytu do 29 kwietnia 2022 r.

Wniosek taki można złożyć tylko do 15 lipca 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki.

Karta osobowa

WNIOSEK o 40 zł

Skip to content