Informacja GDDKiA ws. obowiązku utrzymania przepustów pod zjazdami z dróg krajowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiskitki, 

na prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod  nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

Skip to content