Informacja o celach i zadaniach Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Szanowni Państwo, zamieszczamy w załączniku informację na temat celów i zadań powołanej i ukonstytuowanej Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Skip to content