Informacja o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Kozłowice

Wójt Gminy Wiskitki informuje mieszkańców miejscowości Stare Kozłowice, których nieruchomości zlokalizowane są w obrębie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, by zgłaszali się do Urzędu Gminy Wiskitki, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informuje, że podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to obowiązek. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie wskazują, że właściciele nieruchomości, do których „dociera” sieć kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do podłączenia się do niej.

Wybudowana kanalizacja sanitarna w tym rejonie powoduje wyłączenie z użytkowania zbiorniki na nieczystości ciekłe, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz brak konieczności przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym.

Szczegółowe informacje w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych  uzyskają Państwo na stronie internetowej BIP Gminy Wiskitki, w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki, pokój nr 14 lub telefonicznie 46 8545037 oraz drogą mailową: sekretariat@wiskitki.pl lub lukasz.boczkowski@wiskitki.pl.

Skip to content