Informacja o szkoleniach w zakresie odpadów i BDO

Szanowni Państwo, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazujemy informację o szkoleniach dotyczących “Opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłaty wynikającej z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i baza BDO”

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: Opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających
z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 17 stycznia 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
   w Warszawie,

miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

  • 24 stycznia 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
   w Warszawie,

miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

  • 4 lutego 2020 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
   w Warszawie,

miejsce szkolenia: siedziba Urzędu Marszałkowskiego, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna na parterze.

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy
o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Szkolenia są bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629;
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

  • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
   22 59 79 703
  • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
   22 59 79 164
  • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
   22 59 79 263
  • Magdalena Olejko, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
   22 59 79 292

 

Skip to content