Informacja Posterunku Policji w Wiskitkach

Szanowni Państwo,
Posterunek Policji w Wiskitkach informuje, że z dniem 1 lipca 2019 roku został wdrożony i objęty działaniem plan priorytetowy miejsca zagrożonego poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, tj. Wiskitki, Plac Wolności. Problem spożywania alkoholu występuje w ciągu całego tygodnie w godzinach popołudniowo-wieczorowych, a nasila się w ciągu weekendu w okresie letnim. Osoby spożywające alkohol swoim zachowaniem powodują zgorszenie wśród osób, które przebywają w tym rejonie oraz dopuszczają się wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również innych czynów zabronionych.
Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Zakładanym celem jest wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz innym czynom zabronionym przez Ustawę. We wskazanym rejonie będą kierowane patrole Policji celem zapobiegania powyższym zjawiskom oraz wyciąganie konsekwencji prawnych.

Skip to content