Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Nowe rozporządzenie m.in. uchyla zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków, sprzedaży żywego drobiu i gołębi na targowiskach oraz nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych. Jednocześnie nakazuje się dalsze utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami m.in. przez karmienie i pojenie drobiu w budynkach gospodarskich. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ww. rozporządzenia.

Na terenie powiatu żyrardowskiego będą cały czas przeprowadzane kontrole przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie w gospodarstwach utrzymujący drób oraz inne ptaki.

         Na podstawie art. 48b. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie, w przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje się do zakazów i nakazów zawartych w przepisach prawa będzie stosował odpowiednie sankcje w drodze postępowania administracyjnego.


rozporządzenie inspektora weterynarii - 20170406072441 - Document-page-001 rozporządzenie inspektora weterynarii - 20170406072441 - Document-page-002


rozporządzenie inspektora weterynarii - 20170406072518 - Document-page-001rozporządzenie inspektora weterynarii - 20170406072518 - Document-page-002

Skip to content