Informacja Wójta Gminy Wiskitki

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach dzierżawy lokali zostanie opublikowane po upływie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego wykazu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki pok. Nr 15 lub pod nr tel. 46 854 50 30.

 

Wiskitki, dn. 10.02.2017r.

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski

Skip to content