Informacja Wójta Gminy Wiskitki w zakresie planowanego strajku nauczycieli

Rodzice, Mieszkańcy
Gminy Wiskitki

 

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie informacji uzyskanych przez Dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiskitki Wójt Gminy informuje, że jeżeli w dniu dzisiejszym, tj. 5 kwietnia 2019 r. strona rządowa i organizacje związkowe nie dojdą do porozumienia w zakresie, w jakim prowadzony ma być strajk od 8 kwietnia tego roku – w trzech szkołach, które deklarują uczestnictwo w strajku (tj. Franciszków, Guzów, Wiskitki) do odwołania odbędzie się akcja strajkowa.

Jak informują Dyrektorzy – w tych dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym Dyrektorzy tych szkół proszą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie (w domu). W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku samodzielnej opieki Wójt Gminy Wiskitki prosi o kontakt z Dyrektorem właściwej szkoły w celu uzyskania informacji o możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczych.

Ponadto Wójt Gminy Wiskitki zawiadamia, że na podstawie informacji uzyskanych z jednostek oświatowych wynika, że egzaminy gimnazjalisty oraz ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem.

skan_2019040509471600-1

Skip to content