Informacja ws. opłat

Na podstawie art. 9.1 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27.11.2017 r. poz. 2180) Wójt Gminy Wiskitki uprzejmie informuje, że obecnie obowiązujące ceny stawki opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pozostaną aktualne do 10.06.2018 r.

info dla mieszkancow ws taryfy-1

Skip to content