Zakaz wypuszczania ptactwa

Wójt Gminy Wiskitki uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zabrania się wypuszczania ptactwa na świeże powietrze do odwołania.
Naruszenie zarządzonych w rozporządzeniu środków bezpieczeństwa może wiązać się z ponoszeniem przez posiadaczy zwierząt odpowiedzialności karnej lub karą grzywny (art. 85aa. Rozdziału 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.)).
Wójt Gminy Wiskitki
Franciszek Grzegorz Miastowski

Skip to content