Informacje o projekcie “Kreator Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,
w ramach projektu “Kreator Przedsiębiorczości” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki” zaprasza organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do skorzystania z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości tj. stworzenia nowych lub zmodernizowania istniejących stron internetowych.
Oferta skierowana jest do 6 podmiotów mających siedzibę na terenie LGD “Kraina Rawki”.
Warunki rekrutacji:
Siedziba podmiotu na terenie działania Stowarzyszenia LGD “Kraina Rawki”.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Zobowiązanie się do utrzymania serwisu w ciągu 5 lat od wdrożenia tj.
opłata za domenę i serwer.
3. Przygotowanie treści do zamieszczenia na stronie w ciągu miesiąca od konsultacji z firmą wdrażającą serwis.
4. Dostarczenie logotypu podmiotu w wersji wektorowej lub bitmapy bez tła.
5. Dostarczenie dobrej jakości zdjęć własnych, do których podmiot ma prawa autorskie.
6. Przesłanie formularza do 13.03.2019 r. godz. 15:00.
Więcej informacji:
Skip to content