Julia Ciężka – laureatka konkursu kuratoryjnego

Julia Ciężka uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach, z sukcesem przeszła kolejne etapy konkursu kuratoryjnego z języka polskiego (na poziomie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim). Julia przygotowywała się do konkursów z pomocą nauczyciela polonisty p. Angeliki Rybickiej. Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursu Polonistycznego w roku szkolnym 2018/2019 Julia uzyskała tytuł laureata tego konkursu. Osiągnięcie upoważnia do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Konkursy te są organizowane z myślą o uczniach wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania. Julia od kliku lat interesuje się językiem polskim, rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych oraz w konkursach m.in. recytatorskich, osiągając sukcesy.

Skip to content