Kolejna porcja azbestu zabezpieczona

Pokrycia dachów, o łącznej powierzchni  6449 m2, zawierających azbest zostały w tym roku usunięte z gminy Wiskitki. Jest to efekt dofinasowania jakie gmina otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Usunięcie azbestu z 36 posesji  kosztowało 27.523,73 zł z tego 23 395,36 to kwota dotacji jaką otrzymała gmina.

W większej części  przypadków (tam gdzie pokrycie dachowe było już zdjęte przez właścicieli posesji) zadanie dotyczyło odebrania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (97,98 Mg). W pozostałych przypadkach zdjęto zalegające pokrycia dachowego, zabezpieczono i przetransportowano do ośrodka unieszkodliwiania. Łącznie zutylizowano 104,535 Mg niebezpiecznych pokryć dachowych.

wp_20141020_015wp_20141020_019

Przypomnijmy że demontażu pokryć dachowych zawierających azbest należy dokonać do 2032 roku. Proces wymiany eternitu nie należy do tanich. Dlatego wiele osób zwleka z decyzją o rozpoczęciu remontu. Gmina Wiskitki wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przy pomocy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadza jego odbiór i utylizację. Każda osoba fizyczna może starać się o uwzględnienie w ramach tego działania. Aby móc ubiegać się o wsparcie w usunięciu azbestu, należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek i oświadczenia, które znajdują się na naszej stronie internetowej www.wiskitki.pl oraz w siedzibie urzędu w pokoju nr 18 (1 piętro).

Skip to content