Kolejne inwestycje w OSP

OSP Wiskitki i OSP Miedniewice to kolejne jednostki, które mają wielkie powody do radości. Gmina zdobyła dofinansowanie na termomodernizację strażnic. To blisko 373 tys. zł.

W OSP Wiskitki zostanie ocieplony  strop. Modernizacja czeka też instalację centralnego ogrzewania a piec ogrzewający strażnicę zostanie wymieniony na gazowy. Zamontowany będzie też nowy zasobnik CWU oraz wykonane zostanie zasilanie elektrycznych urządzeń instalacji sanitarnych.

Pokaźny zakres prac przewidziano też w OSP Miedniewice. Ściany zewnętrzne i strop zostaną ocieplone a stare, drewniane okna i drzwi zewnętrzne wymienione. Podobnie jak w Wiskitkach tutaj również ogrzewaniem budynku zajmie się nowy kocioł gazowy. Zasilać będzie go naziemny zbiornik. wykonane zostanie zasilanie elektrycznych urządzeń instalacji sanitarnych.

Zapotrzebowanie energetyczne obu jednostek wspomagać będzie instalacja fotowoltaiczna. Na realizację zadania gmina zdobyła dofinansowanie w wysokości 372 637 zł.

Każdego roku inwestujemy w jednostki OSP na terenie gminy Wiskitki.  W ostatnim czasie remontowane były strażnice OSP w Aleksandrowie i Nowym Oryszewie. Teraz udało nam się zdobyć dofinansowanie na termomodernizację kolejnych jednostek w Miedniewicach i Wiskitkach – mówi Rafał Mitura, wójt gminy Wiskitki. – Pamiętać trzeba, że budynki OSP służą nie tylko strażakom ale wszystkim mieszkańcom. W nich odbywają się zebrania sołeckie, spotkania czy imprezy integracyjne – dodaje.

Poprzez zastosowanie bardziej efektywnych i ekologicznych systemów i urządzeń ogrzewania, projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (w szczególności CO2) i ograniczenia degradacji środowiska. Projekt wpłynie również na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Gminy Wiskitki na wypadek awarii oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.

Tekst i fot. jp, UG Wiskitki

Skip to content