Kolonie letnie 2017

Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zapraszają do skorzystania z oferty wyjazdu na kolonie letnie 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym “RELAKS” w Stegnie. 

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Dopłata do turnusu to 390,00 zł.

Turnus trwa 11 dni – planowane turnusy w terminach:

1) 26.06 – 06.07.2017 r.

2) 07.07 – 17.07.2017 r.

3) 18.07 – 28.07.2017 r.

4) 29.07 – 08.08.2017 r.

5) 09.08 – 19.08.2017 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Dane koordynatora:

Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16

e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Skip to content