Komunikat KRUS o zasiłku dla rolników i domowników

PT KRUS w Żyrardowie informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV – 2 (Dz.U. z 2020 r. poz.875)

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi (objętemu ubezpieczeniem społecznym z mocy ustawy lub na wniosek ) w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, lub hospitalizacja w związku z COVID-19 prawa do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres objęcia obowiązkową kwarantanną , nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadającą nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1.300 zł.

Wypłata zasiłku następuje na wniosek zainteresowanego i przysługuje za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, wskazany w decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub w zaświadczeniu lekarskim informującym o hospitalizacji w związku z COVID- 19, po którego rozpatrzeniu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyda stosowną decyzję.

Formularz wniosku do pobrania w Placówce Terenowej KRUS lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Skip to content