Komunikat Rady Społecznej d.s. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Komunikat Rady Społecznej d.s. Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z informacjami Spółki Centralny Port Komunikacyjny o możliwym uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej CPK w końcu 2023 roku, Rada Społeczna do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego zwraca się do mieszkańców, których nieruchomości znajdują się w obrębie fazy 1.1 oraz 1.2 planu generalnego przedstawionego przez inwestora.

Właścicielom nieruchomości zainteresowanym zbyciem nieruchomości w programie dobrowolnych nabyć rekomendujemy zgłoszenie zainteresowania otrzymaniem listy gruntów zamiennych.

Zasób gruntów zamiennych pozostających w dyspozycji spółki Centralny Port

Komunikacyjny jest ograniczony rozporządzeniem ministra rolnictwa do około 500 ha. Zdaniem Rady Społecznej ds. CPK powierzchnia ta jest niewystarczająca i nie gwarantuje rolnikom możliwości wyboru odpowiednich nieruchomości zamiennych. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że do oferty nieruchomości zamiennych spółka CPK nie włączyła wielu atrakcyjnych nieruchomości rolnych, które są w zasobie Skarbu Państwa. Brak wyraźnego zainteresowania ze strony mieszkańców nieruchomościami zamiennymi może być usprawiedliwieniem bierności spółki CPK w pozyskiwaniu i oferowaniu atrakcyjnych gruntów zamiennych.

Nieruchomości zamienne są najpewniejszą formą rekompensaty ponieważ:

  • ich wartość nie ulegnie dewaluacji w związku z panującą inflacją
  • nieruchomości zamienne mogą umożliwić kontunuowanie działalności rolniczej lub prowadzenie innej działalności
  • tę formę rekompensaty można zastosować w połączeniu ze świadczeniem pieniężnym

Serdecznie zachęcamy rolników oraz właścicieli nieruchomości do żądania listy nieruchomości zamiennych przy uzupełnianiu dokumentacji związanej z programem dobrowolnych nabyć oraz we wszelkich rozmowach z przedstawicielami Spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Osoby zainteresowane ofertą nieruchomości wymiennych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 606 851 342 lub mailowym na adres: rada@spoleczna.net.

Wojciech Kornak

Przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

Artur Konarski

Wiceprzewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

Robert Pindor

Wiceprzewodniczący Rady Społecznej ds. CP

Skip to content