Komunikat samorządowców gmin: Baranów, Teresin i miasta i gminy Wiskitki ze spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK Panem Marcinem Horałą

10 lutego 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie wójtów Baranowa i Teresina a także Burmistrza Wiskitek z Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK Panem Marcinem Horałą. W spotkaniu uczestniczył dyrektor biura Pana Ministra oraz wiceprezes spółki CPK wraz z czterema współpracownikami.

Samorządy przedstawiły swoją krytyczną opinię dotyczącą kontaktów przedstawicieli Spółki z mieszkańcami z terenów objętych rezerwacją pod przyszły port komunikacyjny. 

Od 4 lat warunki wykupu gruntów, sposób wywłaszczania i możliwość otrzymania nieruchomości zamiennych, formy rekompensat i odszkodowań za utracone korzyści nie są znane . Nie wiemy także o sposobach udzielania odszkodowań samorządom za zajęte pod CPK drogi, infrastrukturę liniową , budynki i budowle wzniesione z budżetów gmin i programów unijnych. 

Włodarze gmin wyrazili swoje głębokie niezadowolenie z powodu braku bezpośrednich konsultacji z gminami i wizji w terenie przy projektowaniu linii kolejowych.

Nieprzemyślane koncepcje przygotowane „ zza biurka” przedstawiane w internecie i mediach doprowadzają do dodatkowych napięć miedzy samorządami a Spółką CPK oraz wzmagają społeczne niezadowolenia.

Konflikty powodują też pracownicy firm zatrudnianych przez Spółkę do prac przygotowawczych , planistycznych i środowiskowych, którzy bezprawnie, bez zgody właścicieli próbują wtargnąć na tereny prywatne .

Na zarzuty strony samorządowej odpowiadał Pan minister Horała i wiceprezes Spółki CPK . Z większością zarzutów panowie się nie zgodzili, stojąc na stanowisku , że ich polityka informacyjna jest dobra, przemyślana i transparentna. Wiadomości o wszelkich działaniach Spółki i kalendarium kolejnych faz inwestycji są publikowane na stronach internetowych CPK, a wszystkie informacje dla właścicieli nieruchomości z terenu objętego rezerwacją są przekazywane listownie bądź poprzez kontakty telefoniczne lub osobiste.

Takie stanowisko Pełnomocnika ds. CPK i Zarządu Spółki jest absolutnie różne od spostrzeżeń strony samorządowej i odczuć naszych mieszkańców.

Wójtowie gmin: Baranów i Teresin a także Burmistrz Wiskitek podkreślili znaczenie Rady Społecznej, która została wybrana przez Rady Gmin do bezpośrednich kontaktów i bieżących analiz działań CPK. To, pomijana w kontaktach przez Spółkę, Rada Społeczna powinna posiadać bieżące informacje, konsultować je i dzielić się nimi z mieszkańcami.

Samorządowcy stwierdzili , że konieczne są bezpośrednie spotkania zarządu i Spółki CPK z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami z obszaru rezerwacji CPK.

W czasie tych spotkań nasza społeczność musi otrzymać jasne i wystarczające informacje na temat swojej przyszłości, a przedstawiciele CPK odpowiedzą wyczerpująco na zadawane pytania i rozwieją wątpliwości.

Pan Minister M. Horała i przedstawiciele Spółki przystali na samorządową propozycję, a kalendarium spotkań zostanie wkrótce wspólnie opracowane.

Na tym spotkanie zakończono.

Skip to content