Konkurs „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa’’-rozstrzygnięty

Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie kolejny już rok współorganizuje  etap gminny oraz powiatowy wraz z Urzędem Gminy Wiskitki. Z terenu działania PT KRUS w Żyrardowie w 2017 roku przystąpiło do niego 344 uczestników z 17 szkół podstawowych.

W wyniku przeprowadzonego  konkursu plastycznego komisja w skład której weszli przedstawiciele Oświaty, Urzędów Gmin, artyści plastycy, wyłoniła laureatów na etapie  gminnym i  powiatowym. Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wykonania, włożonego wysiłku i zgodności z tematem.

Wszyscy laureaci w dniach 25 maj – 25 czerwiec otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystych akademii i festynów.

 

Laureatami na szczeblu gminnym  w Wiskitkach zostali w kategorii wiekowej (0-3)

1 miejsce – Sara Dombrowska – szkoła podstawowa w Guzowie

2 miejsce – Natalia Kuran – szkoła podstawowa w Guzowie

3 miejsce – Julia Łapińska– szkoła podstawowa w Guzowie

Wyróżniono : Jakuba Solskiego i Aleksandrę Łukasik ze Szkoły podstawowej w Guzowie


W kategorii wiekowej klas (4-6)

1 miejsce – Mateusz Kozłowski  – szkoła podstawowa w Wiskitkach

2 miejsce –  Julia Ciężka – szkoła podstawowa  w  Miedniwicach

3 miejsce  – Natalia Stegenka – szkoła podstawowa  w Guzowie

Wyróżniono: Kingę Sobieską ze szkoły w Wiskitkach, Wiktorię Jakubaszek  ze szkoły w Miedniewicach.

 

Na etapie powiatowym (placówkowym) w kategorii wiekowej klas (0-3)

1 miejsce zdobyła Sara Dombrowska – szkoła w Guzowie

2 miejsce zajęła  Aleksandra Łukasik – szkoła w Guzowie

3 miejsce zajął  Jan Pęśko – szkoła w Guzowie

W kategorii wiekowej klas (4-6)  3 miejsce zdobył  Mateusz Kozłowski ze szkoły w Wiskitkach wyróżniono Julię Ciężką ze szkoły w Miedniewicach.

 

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie chciałaby serdecznie podziękować za współorganizowanie tegoż konkursu  współorganizatorom, sponsorom, dyrekcjom szkół, nauczycielom- opiekunom konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim zaangażowaniem wspierali konkurs.

Skip to content