Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Przypominamy iż otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 upływa z dniem 31.01.2024 r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, pok. 19
 
 
Skip to content