Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wiskitki,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach uchwały w sprawie zatwierdzenia  „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

Konsultacje potrwają do dnia 20 listopada 2017 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy

Projekt uchwały – program współpracy na 2018

Skip to content