Konsultacje projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w terminie od 13 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. trwać będą konsultacje projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki.  Celem prowadzonych konsultacji jest poznanie opinii i uwag Mieszkańców Gminy Wiskitki w sprawie ww. projektu Regulaminu.

Opinie i uwagi można składać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wiskitki w godzinach:

poniedziałek, środa i czwartek: 8.00-16.00,  wtorek: 8.00-17.00, piątek: 8.00-15.00.

Opinie i uwagi można również przesłać drogą mailowa na adres:

agnieszka.maksymow@wiskitki.pl

katarzyna.jagiello-kolinska@wiskitki.pl

W razie potrzeby pracownicy udzielą wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją TUTAJ oraz składania lub przesyłania uwag.

Skip to content