Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Wiskitki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uwagi i opinie prosimy składać na załączonym formularzu w terminie od 18 do 27 grudnia 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Wiskitki (pok. nr 19) lub za pośredctwem poczty elekrtronicznej na adres e-mail: gce.wiskitki@gmail.com

Projekt uchwały dotacje 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i opinii

 

Zarządzenie nr 151

 

 

 

 

Skip to content